Skip to main content

YEARN gebruikt Large Scale Intervention (LSI) methodieken om te vernieuwen. We doen dit vanuit het motto vernieuwen doe je niet alleen, daarom zet je bij vernieuwing zoveel mogelijk denkkracht vanuit uit de omgeving in. In samenwerking met anderen een vernieuwing of verandering vormgeven zorgt er ook voor dat er gemakkelijker eigenaarschap ontstaat en hierdoor meer draagvlak creëert.

Een aantal voorbeelden:

Methode wanneer Hoe
Future Search Gedeelde visie creëren Tijdslijn, mindmap, actieplan
Online Fusies / complexe samenwerking Frequent werken aan plannen en de uitvoering daarvan (grote groep, intensief)
World Cafe Innovatief denken, uitdiepen onderwerpen Tafelgesprekken in een ontspannen sfeer

LSI leent zich uitstekend voor: het vereenvoudigen van complexe vraagstukken met veel stakeholders, samen ontdekken en begrijpen, vergroten van draagvlak, stimuleren van echte innovatie en innoveren buttom up.

Gaat LSI jou helpen om draagvlak te vergroten en je mensen “aan” te houden, neem contact met ons op.