Skip to main content

Han van Bussel

Han van Bussel wil niet iets veranderen, hij wil dat mensen en organisaties zelf veranderen. Han is soms wat eigenzinnig, soms confronterend, de status quo uitdagen. Maar altijd opzoek naar het bij elkaar brengen van partijen en de dialoog stimuleren. Hij geloof in contact, ontmoeting en het goede gesprek binnen organisaties. De interactie tussen en met mensen geeft vorm aan verandering. Samen zoeken naar de oplossing. Dat gehele proces vindt hij fascinerend. Iedereen kan veranderen, leren en verbeteren, maar hoe zorg je dat iedereen ook wil?

Han omschrijft zijn werkwijze als professioneel en eigenzinnig, met een dosis humor en relativering. In contact zijn met de klant staat daarbij voorop. Veranderingen gaan immers dwars door de organisatie heen. Complexiteit terugbrengen tot de eenvoud. Han streeft met zijn positieve inbreng, toegankelijkheid en verbondenheid altijd naar vernieuwing en realisatie.

Kritische vragen stellen en dat op een eigenzinnige manier, daar zit zijn meerwaarde. Doorbreken van patronen en de dialoog opzoeken, met plezier en enthousiasme en iets meer achterlaten.

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.”

Bij deze veranderingen verkent Han samen met de klant de mogelijkheden en  gebruikt hij diverse modellen, technieken en interventies.