Skip to main content

De juiste persoon op de juiste plek

Bij het samenstellen van een geheel nieuw of een gedeeltelijk te vernieuwen team vormt een goed selectieproces een essentieel onderdeel. Tijdens de selectie wordt immers bepaald welke kandidaten over de juiste kwaliteiten beschikken en of zij passen in het team dat voorogen staat. Professionele begeleiding is daarbij van grote waarde. Wij garant voor een objectieve en onafhankelijke begeleiding! Om een goed en helder beeld van de (gewenste) samenstelling te krijgen, worden de basisassessments ingezet. Per potentiële kandidaat wordt daarmee een helder en concreet beeld verkregen over hoe hij of zij handelt, zich gedraagt en motiveert.

Zelfevaluatie raad van commissarissen

Niet alleen omdat de regelgever dat vraagt, maar ook omdat eerlijk en transparant met elkaar omgaan de kwaliteit bevordert en zorgt vooreen stevige onderlinge band. Met elkaar en over elkaar in gesprek, geeft zicht op elkaars kennis en competenties en daarmee nieuwe impulsen aan het professioneel besturen of het houden van toezicht! Externe begeleiding geeft hierbij een extra impuls. Professionele begeleiding is van grote waarde.

Doelstelling

Het doel van zelfevaluatie is om gezamenlijk in beeld te brengen hoe de raad van commissarissen functioneert en daarmee de gewenste kwaliteit aan te brengen en/of te bewaken. Daarbij zal de huidige situatie versus de gewenste situatie in beeld worden gebracht. Afspraken hoe gestelde doelen te behalen, worden tijdens de workshop gemaakt.

Rollen, taken en competenties

Bij zelfevaluatie gaat het over de taken en de rollen die je als raad of individu tot je verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast gaat het over de competenties die daarbij horen en de wijze van inzet daarvan. Vanzelfsprekend wordt ook de onderlinge relatie tussen directie en de raad van commissarissen aan de orde gesteld.

Maatwerk

De inhoud van de workshop betreft maatwerk en zal op de specifieke situatie en behoefte van de deelnemers worden afgestemd. Desgewenst kunnen assessments worden ingezet. Aan de hand van praktijksituaties zal de workshop worden ingericht. Hierbij worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe de directiebij deze zelfevaluatie wordt betrokken.

Intake

Ter voorbereiding zal een intakegesprek plaatsvinden.