Skip to main content

Hans Blom

Hans Blom heeft meerdere sturende en beïnvloedende rollen bij diverse organisaties, branches en disciplines vervuld. Vanuit deze praktijkkennis en zijn studies (o.a. bedrijfskunde, innovatie en MBA) heeft hij veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van organisaties, het verbeteren van de samenwerking binnen (management)teams en het realiseren van complexe projecten. Door zijn gevarieerde loopbaan en brede kennis kan hij zich uitstekend inleven in de verschillende rollen, vakgebieden (technisch en organisatorisch) en de daarbij behorende vraagstukken. Hans heeft meerdere start-ups en integraties van organisaties tot volle tevredenheid begeleid. Implementatie management en trainingen op deelgebieden als leiderschap, communicatie en teamdynamica weet hij op succesvolle wijze in te zetten als middel om veranderingen te ondersteunen.

Volgens Hans leven we in een fascinerende en snel veranderende wereld en is de enige zekerheid die we hebben dat we constant moeten vernieuwen en veranderen. Dit geld op het vlak van technologie, gedrag en organisatie inrichting. De periode die je kunt overzien wordt steeds korter. Angst is hierbij een slechte raadgever. Aanpassen is meer dan het herorganiseren van een proces, je moet de oorzaak wegnemen. Hans daagt mensen uit om buiten hun dagelijkse routine te denken en te handelen. Mensen leren uit zichzelf innoveren en vernieuwen en hoe mooi is het als mensen de grenzen opzoeken maar vooral grenzen verleggen. Dat is de sleutel tot succes!