Skip to main content

Jouke Algra

De professionele achtergrond van Jouke Algra ligt voornamelijk in de mediasector. Gestart in journalistieke functies, maar de afgelopen 15 jaar doorgegroeid naar diverse leidinggevende posities. Eerst als eindredacteur en adjunct-hoofdredacteur, daarna geswitcht naar meer technologische en strategische functies zoals hoofd faciliteiten en hoofd bedrijfsvoering. Een bijzondere combinatie van media, technologie en leiderschap, aangevuld met stevige bedrijfskundige kennis. Dat stelt Jouke in staat om op een integrale manier te kijken naar bedrijfsprocessen en verbindingen te leggen waar die nu vaak ontbreken.

Zijn stijl is het best te omschrijven als duidelijk, optimistisch en doelgericht. Van nature werkt hij graag aan vernieuwing van organisatie en technologie, bij voorkeur in een leidende rol. Het gaat dan niet alleen om het uitzetten van de koers, maar ook om het daadwerkelijk realiseren van de gewenste verbeteringen.

Organisaties zullen innovatiever en flexibeler moeten worden om mee te kunnen bewegen met technologie en de klanten. Jouke heeft zich gespecialiseerd in de werking van innovatieprocessen, of het nu in een enkel bedrijf is of in een netwerk van partijen. Vanuit zijn achtergrond en kennis kan hij de benodigde ondersteuning bieden om organisaties toekomstbestendig te maken.