Skip to main content

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, soms met een enorme impact. Nieuwe spelers ontstaan en trekken zich niets aan van de bestaande businessmodellen. Denk aan Über, Netflix, en AirB&B.

Wat betekenen deze veranderingen nu voor jouw onderneming? YEARN helpt organisaties bij het verkennen van de interne en externe ontwikkelingen en zet deze om in een strategie. Dit doen we vanuit vragen als: Wat zien we gebeuren? Wat kan dat betekenen? Welke opties of scenario’s kunnen ontstaan? Wat is een wenselijk scenario? Wat betekent dat voor het bedrijfsmodel, de inrichting van de organisatie en de producten? Vragen waarvan je kunt wakker liggen, en waar je wat mee moet! Samen verkennen we de ontwikkelingen, bepalen we de keuzes en vertalen deze in acties. Dan ontstaat er samenhang tussen het strategische, tactische en operationele niveau.

Kunnen we jou helpen om de wereld van buiten naar binnen te halen, neem contact met ons op.