Skip to main content

Verkennen doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. YEARN gelooft dat het vormgeven van de strategie van je bedrijf een proces is waarbij je de mensen moet betrekken. Ook hier geloven we in de kracht van samen ontwikkelen en het creëren van draagvlak aan de voorkant van de strategievorming. In onze verkennende aanpak kijken we altijd naar de relaties tussen het strategische, tactische en operationele niveau. In eenvoudige taal, je kunt een prachtig strategisch plan bedenken maar het succes wordt uiteindelijk bepaald door de operationele uitvoerbaarheid. Dat is de kracht van samen, met de verschillende lagen uit een organisatie, werken aan strategie. Dit geeft een explosie van energie en leidt ertoe dat de gesprekken gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden, aan tafel en met elkaar.

Om strategieën te verkennen en vernieuwen maken we gebruik van Large Scale Intervention (LSI) methodieken. Onder onze dienst vernieuwen worden een aantal voorbeelden van LSI gegeven.

Wil je meer weten over onze manier van verkennen, neem contact met ons op.