Skip to main content

Zoals je geen huis bouwt zonder een ontwerp, bouw je ook geen systeem zonder dit eerst te hebben uitgedacht en uitgewerkt. Je pakt dit bij de wortels aan. Een goed doordacht en gedragen ontwerp helpt om onduidelijkheid en de niet ingevulde of uitgesproken verwachtingen tussen opdrachtgever en -nemer achteraf te voorkomen. Samen verkennen we de mogelijkheden en brengen we onmogelijkheden in kaart. Een functioneel ontwerp bevat een beschrijving van alle te ontwikkelen functionaliteiten.

Het brengt denken en doen bij elkaar.  Iedereen wordt uitgedaagd om vooraf na te denken over uitgangspunten en inrichtingsvraagstukken. We maken duidelijk wat ontwikkelt en ingericht gaat worden.

YEARN begeleidt organisaties om dit proces te versnellen. Een aantal uitgangspunten die we hierbij hanteren:

  • De (eind)gebruiker staat centraal;
  • Alle leveranciers betrekken;
  • Klant perspectief is leidend, functionele en technische eisen zijn volgend.

Door middel van een aantal brainstormsessies, brengen we, samen met gebruiker en leveranciers, de wens in kaart. Deze processtappen worden uitgewerkt met input, output variabelen tot een gedragen functioneel ontwerp. Met dit functioneel ontwerp kan de software worden ingericht, nauw aansluitend bij de wensen, waarmee teleurstellingen worden voorkomen. Wil je hulp bij het inventariseren van de wensen van je verandering of software ontwerp, neem contact met ons op.