Skip to main content

Wat YEARN betreft spreken we niet over een ‘verandering realiseren’ maar een organisatie zo bewust te maken van de constante verandering dat verandering niet meer bestaat. Samen, met een open vizier, ervaren wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Veranderen is ook nooit het feestje van 1 afdeling, bekijk het in samenhang. YEARN Zorgt voor de bredere kijk en stimuleer de nieuwsgierigheid.

Trajecten staan nooit op zichzelf. Het is niet het feestje van Financiën, ICT of de Business. Juist de samenhang en relatie met de koers die je als organisatie volgt zijn van belang voor de realisatie van een project.

Projecten volgen elkaar steeds sneller op of lopen door elkaar heen. Het ene project is nog niet afgelopen of de volgende is al gestart. Hoe zorg je als organisatie nu voor een juiste aanpak van projectmatig naar het continu verbeteren en vernieuwen. Vandaar ook dat wij spreken over het bewust maken van de constante verandering. YEARN gebruikt een aantal succesfactor bij de realisatie:

 • Een heldere besluitvorming en consensus bij de beslissers;
 • Een gedragen ambitie;
 • Inzicht in de dynamiek van de verandering; Een ambitie van binnenuit of een ‘opgedragen’ ambitie zijn verschillende zaken;
 • Maak onbesproken (onderstroom) zaken die van invloed zijn op het traject bespreekbaar.
 • Een succesvolle samenwerken binnen teams
  • Heldere doelstellingen
  • Initiatief tonen
  • Flexibel aanpassen
  • Wederzijds respect
  • Open communicatie
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Voor YEARN is een succesvol project is een project waar iedereen deel van uit wil maken. YEARN ondersteunt dit vanuit de kracht van de organisatie. Samen met je team zetten we een projectorganisatie neer. We werken aan de teamvorming en het vermogen projecten zelf succesvol te maken. Waar nodig stappen we in, maken vuile handen en leggen de wortels bloot.

In onze projectaanpak combineren we de succesvolle elementen van de diverse bekende (Prince2, Lean, Agile, Scrum) en minder bekende (projectmatig veranderen, duurzaam projectmanagement, value-based projectmanagement) projectaanpakken.

Kunnen we jou helpen om jouw doelstellingen te realiseren, neem contact met ons op.